top of page

LFC Manager

LFC Manager je analyticko- výpočetní modulární nástroj navržený  pro provozovatele přenosových soustav k analýze řízení rovnováhy výkonu - frekvence (LFC) za použití podpůrných služeb - budoucích balancing produktů

Simulace LFC se současnými PpS

 • Analýzy vlivu nastavení dispečerských instrukcí

 • Nastavení dispečerských metod pro jednotlivé TSOs

 • Výpočet optimálního množství PpS

 • Tréning dispečerských pracovníků

Příprava na nové Balancing produkty ENTSO-E

LFC Simulátor

 • Řízení rovnováhy výkonu - frekvence s vyžitím uživatelsky definovatelných PpS / nových standardních produktů

 • Vyhodnocení různých nastavení dispečerských instrukcí

 • Podrobné vyhodnocení kvality řízení výkonu-frekvence

Dispečerský trenažér

 • Úkony dispečera v reálném čase s využitím dostupných PpS

 • Aktivace dostupných kategorií PpS / nových balancing produktů

 • Vyhodnocení dispečerských úkonů

 • Porovnání různých přístupů dispečera

Optimalizátor PpS

 

 • Určení optimální struktury a objemů kategorií PpS / balancing produktů

 • Počítáno na základě reálné LFC simulace

 • V souladu s kritérii kvality řízení rovnováhy výkonu - frekvence

bottom of page