Taures, a.s.

špecialista

v energetike

Aktuálne projekty

  • Spracovanie energetickej legislatívy – návrh primárnej a sekundárnej legislatívy

  • Dohľad na rekonštrukciu zdroja na výrobu elektriny a tepla

  • Softvérový nástroj na prípravu prevázdky kombinovanej výroby elektriny a tepla

  • Príprava na implementáciu guideline on electricity balancing

  • Porovnanie cien elektriny v EU

  • Simulácia dispečerského riadenia podporných služieb

 

Naši klienti

Našimi klientmi sú výrobcovia elektriny, prevádzkovatelia prenosových sústav, prevádzkovatelia distribučných sústav, orgány štátnej správy, spotrebitelia energií a ďalší. Spolupracujeme ako so spoločnosťami na lokálnej úrovni, tak s veľkými hráčmi na európskom energetickom trhu.


Ďalšie činnosti

Medzi naše ďalšie činnosti patrí organizovanie seminárov a školení o liberalizovanom trhu s elektrinou a zemným plynom, vydávanie odborných publikácií a vývoj špecializovaných softvérových nástrojov pre energetické spoločnosti.

Typické projekty

Ekonomické analýzy

Regulačné záležitosti
Výpočty nákladov a výnosov
Plánovanie a optimalizácia investícií
Návrhy a výpočty regulovaných i neregulovaných cien v energetike
Ekonomické a prevádzkové modelovanie nových zdrojov na výrobu elektriny a tepla
Podporné služby, regulačné energie a zúčtovanie odchýlok

Energetická legislatíva

Analýzy energetickej legislatívy a jej vplyvu
Implementácia európskej legislatívy na národnej úrovni
legislatívne návrhy
Asistencia pri procese tvorby legislatívy

Obchodná stratégia

Obchod s elektrinou a zemným plynom
Organizácia nákupu elektriny a plynu
Optimalizácia prevádzky zdrojov na výrobu elektriny a kombinovanú výrobu elektriny a tepla

Technické analýzy

Simulácia prevádzky elektrizačnej sústavy
podporné služby
Regulačná energia a odchýlky
Simulácia prevádzky plynárenskej sústavy
Simulácia prevádzky zdrojov na výrobu elektriny a tepla
Návrhy nových zdrojov na výrobu elektriny a tepla vrátane prevádzkových a ekonomických simulácií

 

Alpiq (CZ)
Appian Group, a.s. (CZ)
Aupark Žilina, spol. s r.o. (SK)
BBES, a.s. (SK)
ČEPS, a.s. (CZ)
České dráhy (CZ)
ČEZ, a.s. (CZ)
Dalkia, a.s. (CZ, SK)
Econgas (A)
EDF (F)
EnBW (D)
Energetický regulační úřad (CZ)
Entrade (CZ)
eustream (SK)
Fenice (I)
Fenice Polska (PL)
GDF (A, F)
Istrocentrum, a.s. (SK)
Jihomoravská energetika, a.s. (CZ)
Krajský úřad kraje Vysočina (CZ)
Krajský úřad Plzeňského kraje (CZ)
Krajský úřad Středočeského kraje (CZ)
Krajský úřad Zlínského kraje (CZ)
Martinská teplárenská, a.s. (SK)
Ministerstvo hospodárstva SR (SK)
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (CZ)
Mondi Business Paper, a.s. (SK)
Moravia Energo, a.s. (CZ)
MVV (CZ)
Nafta, a.s. (SK)

 

OKTE, a.s. (SK)

OTE, a.s. (CZ)

Pragoplyn, a.s. (CZ)

Pražská energetika, a.s. (CZ)

Pražská plynárenská, a.s. (CZ)

NET4GAS (CZ)

Pražská teplárenská, a.s. (CZ)

Příbramská teplárenská, a.s. (CZ)

RWE East, s.r.o. (CZ)

Severočeská energetika, a.s. (CZ)

Severomoravská energetika, a.s. (CZ)

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (SK)

Slovenská obchodná a priemyselná komora (SK)

Slovenské elektrárne, a.s. (SK)

Správa železniční dopravní cesty (CZ)STEFE (A, SK)

Stredoslovenská energetika, a.s. (SK)

Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. (SK)

Tepláreň Košice, a.s. (SK)

Transgas, a.s. (CZ)

Unified Energy Systems of Russia (RUS)

United Energy Trading, a.s. (CZ)

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (SK)

Vysoké učení technické v Brně (CZ)

Východočeská energetika, a.s. (CZ)

Východoslovenská energetika a.s. (SK)

Západočeská energetika, a.s. (CZ)

Západočeská plynárenská, a.s. (CZ)

Západoslovenská energetika, a.s. (SK)

Zvolenská teplárenská, a.s. (SK)

ZSNP Žiar nad Hronom (SK)

Železnice Slovenskej republiky (SK)

Bauhaus (CZ)
Česká spořitelna, a.s. (CZ)
Česká zbrojovka, a.s. (CZ)
České dráhy (CZ)
Dalkia Morava, a.s. (CZ)
Delvita, a.s. (CZ)
Dopravní podnik města Brna, a.s. (CZ)
Dopravný podnik Bratislava, a.s. (SK)
ECK Generating (CZ)
Globus ČR, k.s. (CZ)
Lidl Česká republika, v.o.s. (CZ)
MICB, a.s. (CZ)

Rossmann, spol. s r. o. (CZ)

Severočeské doly, a.s. (CZ)

Sladovny Soufflet, a.s. (CZ)

Slovnaft, a.s. (SK)

Sokolovská uhelná, a.s. (CZ)

Správa železniční dopravní cesty, s.o. (CZ)

SSE-PD, s.r.o. (SK)Ško-Energo, a.s. (CZ)

Tesco Stores ČR, a.s. (CZ)

Tesla Sezam, a.s. (CZ)

U.S. Steel Košice (SK)

Vítkovice, a.s. (CZ)

Železiarne Podbrezová (SK)

 

Našimi klientmi sú výrobcovia elektriny, prevádzkovatelia prenosových sústav, prevádzkovatelia distribučných sústav, orgány štátnej správy, spotrebitelia energií a ďalší. Spolupracujeme ako so spoločnosťami na lokálnej úrovni, tak s veľkými hráčmi na európskom energetickom trhu.

 

SPÄŤ HORE

© 2017 Taures, a.s. Proudly created with Wix.com

  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Facebook Social Icon