top of page

Taures, a.s.

špecialista

v energetike

Myšlienky,
energie,
realizácia ...

Taures, a.s. je súkromná spoločnosť zameraná na energetický priemysel. Poskytujeme poradenské a analytické služby v oblasti so zameraním na ekonomické, právne a technické aspekty energetiky. Vyvíjame špecializované softvérové riešenia.

 

Aktuálne projekty

  • Spracovanie energetickej legislatívy – návrh primárnej a sekundárnej legislatívy

  • Dohľad na rekonštrukciu zdroja na výrobu elektriny a tepla

  • Softvérový nástroj na prípravu prevázdky kombinovanej výroby elektriny a tepla

  • Príprava na implementáciu guideline on electricity balancing

  • Porovnanie cien elektriny v EU

  • Simulácia dispečerského riadenia podporných služieb

Vývoj SOFTVÉRU

Taures vyvinul dve softvérové produktové rady určené pre:
Prevádzkovateľov energetických prenosových sústav (TSO) a Energetické spoločnosti
PPO Manager

je komplexný analytický nástroj navrhnutý najmä pre potreby výrobcov elektriny a tepla, obchodníkov s elektrinou, prevádzkovateľov distribučných sústav a veľkých spotrebiteľov elektriny.

LFC Manager

je analytický modulárny nástroj umožňujúci prevádzkovateľom prenosových sústav vykonávať mnoho výpočtov a simulácií v oblasti nasadenia podporných služieb / vyrovnávacích produktov v rámci ich dispečerského riadenia.

sw_devsk

NAŠE ANALYTICKÉ SLUŽBY

Analýzy a poradenstvo v energetike
Spoločnosť Taures sa špecializuje najmä na analýzy a poradenstvo v elektroenergetike, plynárenstve a teplárenstve. Sústreďujeme sa na ekonomické, organizačné, právne a technické aspekty energetiky.

Naši klienti

Našimi klientmi sú výrobcovia elektriny, prevádzkovatelia prenosových sústav, prevádzkovatelia distribučných sústav, orgány štátnej správy, spotrebitelia energií a ďalší. Spolupracujeme ako so spoločnosťami na lokálnej úrovni, tak s veľkými hráčmi na európskom energetickom trhu.


Ďalšie činnosti

Medzi naše ďalšie činnosti patrí organizovanie seminárov a školení o liberalizovanom trhu s elektrinou a zemným plynom, vydávanie odborných publikácií a vývoj špecializovaných softvérových nástrojov pre energetické spoločnosti.

Typické projekty

Ekonomické analýzy

Regulačné záležitosti
Výpočty nákladov a výnosov
Plánovanie a optimalizácia investícií
Návrhy a výpočty regulovaných i neregulovaných cien v energetike
Ekonomické a prevádzkové modelovanie nových zdrojov na výrobu elektriny a tepla
Podporné služby, regulačné energie a zúčtovanie odchýlok

Energetická legislatíva

Analýzy energetickej legislatívy a jej vplyvu
Implementácia európskej legislatívy na národnej úrovni
legislatívne návrhy
Asistencia pri procese tvorby legislatívy

Obchodná stratégia

Obchod s elektrinou a zemným plynom
Organizácia nákupu elektriny a plynu
Optimalizácia prevádzky zdrojov na výrobu elektriny a kombinovanú výrobu elektriny a tepla

Technické analýzy

Simulácia prevádzky elektrizačnej sústavy
podporné služby
Regulačná energia a odchýlky
Simulácia prevádzky plynárenskej sústavy
Simulácia prevádzky zdrojov na výrobu elektriny a tepla
Návrhy nových zdrojov na výrobu elektriny a tepla vrátane prevádzkových a ekonomických simulácií

our_servsk

NAŠE REFERENCIE

Alpiq (CZ)
Appian Group, a.s. (CZ)
Aupark Žilina, spol. s r.o. (SK)
BBES, a.s. (SK)
ČEPS, a.s. (CZ)
České dráhy (CZ)
ČEZ, a.s. (CZ)
Dalkia, a.s. (CZ, SK)
Econgas (A)
EDF (F)
EnBW (D)
Energetický regulační úřad (CZ)
Entrade (CZ)
eustream (SK)
Fenice (I)
Fenice Polska (PL)
GDF (A, F)
Istrocentrum, a.s. (SK)
Jihomoravská energetika, a.s. (CZ)
Krajský úřad kraje Vysočina (CZ)
Krajský úřad Plzeňského kraje (CZ)
Krajský úřad Středočeského kraje (CZ)
Krajský úřad Zlínského kraje (CZ)
Martinská teplárenská, a.s. (SK)
Ministerstvo hospodárstva SR (SK)
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (CZ)
Mondi Business Paper, a.s. (SK)
Moravia Energo, a.s. (CZ)
MVV (CZ)
Nafta, a.s. (SK)

 

OKTE, a.s. (SK)

OTE, a.s. (CZ)

Pragoplyn, a.s. (CZ)

Pražská energetika, a.s. (CZ)

Pražská plynárenská, a.s. (CZ)

NET4GAS (CZ)

Pražská teplárenská, a.s. (CZ)

Příbramská teplárenská, a.s. (CZ)

RWE East, s.r.o. (CZ)

Severočeská energetika, a.s. (CZ)

Severomoravská energetika, a.s. (CZ)

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (SK)

Slovenská obchodná a priemyselná komora (SK)

Slovenské elektrárne, a.s. (SK)

Správa železniční dopravní cesty (CZ)STEFE (A, SK)

Stredoslovenská energetika, a.s. (SK)

Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. (SK)

Tepláreň Košice, a.s. (SK)

Transgas, a.s. (CZ)

Unified Energy Systems of Russia (RUS)

United Energy Trading, a.s. (CZ)

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (SK)

Vysoké učení technické v Brně (CZ)

Východočeská energetika, a.s. (CZ)

Východoslovenská energetika a.s. (SK)

Západočeská energetika, a.s. (CZ)

Západočeská plynárenská, a.s. (CZ)

Západoslovenská energetika, a.s. (SK)

Zvolenská teplárenská, a.s. (SK)

ZSNP Žiar nad Hronom (SK)

Železnice Slovenskej republiky (SK)

Bauhaus (CZ)
Česká spořitelna, a.s. (CZ)
Česká zbrojovka, a.s. (CZ)
České dráhy (CZ)
Dalkia Morava, a.s. (CZ)
Delvita, a.s. (CZ)
Dopravní podnik města Brna, a.s. (CZ)
Dopravný podnik Bratislava, a.s. (SK)
ECK Generating (CZ)
Globus ČR, k.s. (CZ)
Lidl Česká republika, v.o.s. (CZ)
MICB, a.s. (CZ)

Rossmann, spol. s r. o. (CZ)

Severočeské doly, a.s. (CZ)

Sladovny Soufflet, a.s. (CZ)

Slovnaft, a.s. (SK)

Sokolovská uhelná, a.s. (CZ)

Správa železniční dopravní cesty, s.o. (CZ)

SSE-PD, s.r.o. (SK)Ško-Energo, a.s. (CZ)

Tesco Stores ČR, a.s. (CZ)

Tesla Sezam, a.s. (CZ)

U.S. Steel Košice (SK)

Vítkovice, a.s. (CZ)

Železiarne Podbrezová (SK)

referencessk

Našimi klientmi sú výrobcovia elektriny, prevádzkovatelia prenosových sústav, prevádzkovatelia distribučných sústav, orgány štátnej správy, spotrebitelia energií a ďalší. Spolupracujeme ako so spoločnosťami na lokálnej úrovni, tak s veľkými hráčmi na európskom energetickom trhu.

KONTAKT

Taures, a.s.

Opletalova 1015/55
110 00 Praha 1
tel:   +420 221 594 320
fax:  +420 222 522 728
e-mail: taures@taures.cz

Hanuš Beran, predseda predstavenstva
hanus.beran@taures.cz


Vladislav Klouček, divízia analýzy a poradenstvo

vladislav.kloucek@taures.cz


Barbora Šmatová, divízia analýzy a poradenstvo

barbora.smatova@taures.cz

 

Martin Apko, divízia LFC Manager

martin.apko@taures.cz

Lenka Boudová, sekretariát

lenka.boudova@taures.cz

 

Nájdite nás na mape

 

V prípade všeobecných otázok, prosím použite nasledujúci formulár:

Správa bola úspešne doručená Tauresu!

contactsk

SPÄŤ HORE

bottom of page