top of page

LFC Manager

LFC Manager je analyticko- výpočtový modulárny nástroj navrhnutý pre prevádzkovateľov prenosových sústav na analýzu riadenie rovnováhy výkonu - frekvencie (LFC) za použitia podporných služieb - budúcich balancing produktov

 • Simulácia LFC so súčasnými PpS

 • Analýzy vplyvu nastavenia dispečerských inštrukcií

 • Nastavenie dispečerských metód pre jednotlivé TSOs

 • Výpočet optimálneho množstva PpS

 • Tréning dispečerských pracovníkov

Príprava na nové Balancing produkty ENTSO-E

LFC Simulátor

 • Riadenie rovnováhy výkonu - frekvencie s vyžitím užívateľsky definovateľných PpS / nových štandardných produktov

 • Vyhodnotenie rôznych nastavení dispečerských inštrukcií

 • Podrobné vyhodnotenie kvality riadenia výkonu-frekvencie

Dispečerský trenažér

 • Úkony dispečera v reálnom čase s využitím dostupných PpS

 • Aktivácia dostupných kategórií PpS / nových balancing produktov

 • Vyhodnotenie dispečerských úkonov

 • Porovnanie rôznych prístupov dispečera

Optimalizátor PpS

 

 • Určenie optimálnej štruktúry a objemov kategórií PpS / balancing produktov

 • Počítané na základe reálnej LFC simulácie

 • V súlade s kritériami kvality riadenia rovnováhy výkonu - frekvencia

bottom of page