top of page

PPO Manager

PPO Manager je analytický výpočetní nástroj určený pro potřeby

 • výrobců elektřiny

 • výrobců tepla

 • obchodníků s elektřinou

 • provozovatelů distribučních soustav

 • velkých spotřebitelů

PPO Manager je systém určený pro energetické společnosti pro zajištění přípravy provozu a optimalizaci obhodování

 • stanovení ekonomicky optimální přípravy provozu tepláren, elektráren a průmyslových energetik,

 • porovnávání alternativních scénářů přípravy provozu,

 • vyhodnocení efektivity provozu,

 • stanovení optimální strategie pro prodej elektřiny,

 • stanovení optimální strategie pro nákup elektřiny,

 • stanovení optimální strategie pro prodej podpůrných služeb provozovateli přenosové soustavy,

 • stanovení optimální skladby paliv,

 • stanovení potřebného nákupu paliv,

 • stanovení potřebných objemů povolenek CO2,

 • simulaci splnění kritérií vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla,

 • dlouhodobé, střednědobé i krátkodobé plánování provozu,

 • plánování odstávek,

 • vyhodnocování technických a ekonomických dopadů různých variant výstavby či rekonstrukce energetických zařízení.

bottom of page